Bû-la-chiá

Chhiùng Wikipedia lòi
Bû-la-chiá

Bû-la-chiá (Ngi̍t-pún-ngî: ブラジャー) he ńg-ngìn ke yit-chúng tái-sâm, chho̍k chui tî-tú, yung lòi pó-fu nen-kû.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]