Batavia

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Batavia he Yin-nì Jakarta ke khiu-miàng pûn Hò-làn-ngìn ôn-miàng ke. Batavia ke lòi-ngièn he yit-chak hói-kóng ôn-to Jayakarta. Tui Batavia, VOC lâu Nusantara kón-lî chhiòn-koet ke ngia̍p-vu thùng kiûn-sṳ̂.

Batavia yîn-chên pûn Ngit-pún cham-liâng chang ti 1942 kói-miàng ôn-to Jakarta.

Chhṳ̀-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Batavia he tui Batavia-chhu̍k ôn-miàng. Kì-teu he yit-khiùn Ngit-ngí-man (日耳曼)mìn-chhu̍k chṳ̂-yit, chhiùng Lò-mâ-ti-koet tai ti Rhein hò-pa-sùn. Hò-làn-ngìn he son Batavia-chhu̍k ke heu-thoi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sunda Kelapa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]