Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng.
Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng.

Beatrix Wilhelmina Ńg-vòng, 1938-ngièn 1-ngie̍t 31-ngit - ), chhiòn-miàng Beatrix Wilhelmina Armgard, chên ngim Hò-làn ńg-vòng, vì Hò-làn Vòng-koet só hàm 4-koet ke koet-kâ Ngièn-sú.

Sâng phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ́ sṳ̀[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan thiàu muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]