1938-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1900 ngièn-thoi 1910 ngièn-thoi
1920 ngièn-thoi 1930 ngièn-thoi 1940 ngièn-thoi
1950 ngièn-thoi 1960 ngièn-thoi
Ngièn: 1933-ngièn 1934-ngièn 1935-ngièn 1936-ngièn
1937-ngièn 1938-ngièn 1939-ngièn
1940-ngièn 1941-ngièn 1942-ngièn 1943-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 27 ngièn

1938-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.


Thai sṳ-khien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]