1936-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1900 ngièn-thoi 1910 ngièn-thoi
1920 ngièn-thoi 1930 ngièn-thoi 1940 ngièn-thoi
1950 ngièn-thoi 1960 ngièn-thoi
Ngièn: 1931-ngièn 1932-ngièn 1933-ngièn 1934-ngièn
1935-ngièn 1936-ngièn 1937-ngièn
1938-ngièn 1939-ngièn 1940-ngièn 1941-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 25 ngièn

1936-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]