Braunschweig

Chhiùng Wikipedia lòi
Braunschweig.

Braunschweig he Tet-koet Hâ Saxony chû tûng-phu ke yit-ke sàng-sṳ, kî-mìn sú yok vì 247,227, he kâi chû ki Hon-nok-vî heu ke thi-ngi thai sàng-sṳ lâu kâi chû ke yit-ke thi-khî chûng-sîm. Braunschweig he Braunschweig Kûng-koet ke sú-tû. chhṳ́ heu chhṳ̍t-to 1946-ngièn, kì he Braunschweig-chû ke chû-fú. 1974-ngièn Braunschweig pûn chha̍t-siau chṳ̂-chhièn kì he kâi khiùn ke khiùn-fú.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Braunschweig siông-koân ke tóng-on.