Hâ Saxony

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Hâ Saxony.
Hâ Saxony Khì-chì.
Hâ Saxony Vûn-chông.

Hâ Saxony (Tet-ngî: Niedersachsen), he Tet-koet sî-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Hâ Saxony thú-thi mien-chit vi 47,624.22 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 7,774,253 (2012-ngièn), sú-fú Hanover.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hannover Skyline.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]