Hâ Saxony

Chhiùng Wikipedia lòi
Hâ Saxony.
Hâ Saxony Khì-chì.
Hâ Saxony Vûn-chông.

Hâ Saxony (Tet-ngî: Niedersachsen), he Tet-koet sî-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Hâ Saxony thú-thi mien-chit vi 47,624.22 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 7,774,253 (2012-ngièn), sú-fú Hanover.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]