Schleswig-Holstein

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein Khì-chì.
Schleswig-Holstein Vûn-chông.

Schleswig-Holstein, he Tet-koet pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Schleswig-Holstein thú-thi mien-chit vi 15,763.18 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 2,806,531 (2012-ngièn), sú-fú Kiel.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

KielerInnenFoerdeLuftaufnahme.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]