Pet Rhine-Westphalia

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pet Rhine-Westphalia.
Pet Rhine-Westphalia Khì-chì.
Pet Rhine-Westphalia Vûn-chông.

Pet Rhine-Westphalia (Tet-ngî: Nordrhein-Westfalen), he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Pet Rhine-Westphalia thú-thi mien-chit vi 34,084.13 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 17,554,329 (2012-ngièn), sú-fú Düsseldorf.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Schloss Augustusburg Bruehl.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]