Pet Rhine-Westphalia

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet Rhine-Westphalia.
Pet Rhine-Westphalia Khì-chì.
Pet Rhine-Westphalia Vûn-chông.

Pet Rhine-Westphalia (Tet-ngî: Nordrhein-Westfalen), he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Pet Rhine-Westphalia thú-thi mien-chit vi 34,084.13 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 17,554,329 (2012-ngièn), sú-fú Düsseldorf.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]