Bremen-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Bremen-chû.
Bremen-chû Khì-chì.
Bremen-chû Vûn-chông.

Bremen-chû, he Tet-koet sî-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Bremen-chû thú-thi mien-chit vi 408 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 660,999 (2012-ngièn), sú-fú Bremen.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Bremen-rathaus.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]