Mecklenburg-Vorpommern

Chhiùng Wikipedia lòi
Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern Khì-chì.
Mecklenburg-Vorpommern Vûn-chông.

Mecklenburg-Vorpommern, he Tet-koet tûng-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Mecklenburg-Vorpommern thú-thi mien-chit vi 23,174 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 1,652,000 (2009-ngièn), sú-fú Schwerin.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]