Schwerin

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Schwerin

Schwerin he Tet-koet chûng-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Mecklenburg-Vorpommern-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 130.46 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 91,264-ngìn (2012-ngièn)

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Panorama Schwerin.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]