Baden-Württemberg

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg Khì-chì.
Baden-Württemberg Vûn-chông.

Baden-Württemberg he Tet-koet sî-nàm-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Baden-Württemberg thú-thi mien-chit vi 35,751.65 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 10,569,111-ngìn (2012-ngièn), sú-fú Stuttgart.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Ulm - Stadtkulisse Ulm mit Donau.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]