Stuttgart

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Stuttgart

Stuttgart he Tet-koet sî-nàm-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Baden-Württemberg-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 207.36 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 597,939-ngìn (2012-ngièn)

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

AltesSchlossStuttgart.JPG

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]