跳至內容

Bucheon Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Bucheon Sṳ.
Bucheon Sṳ.

Bucheon Sṳ (Hòn-koet-ngî: 부천시/富川市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 53.44 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 868,517-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]