Gapyeong Khiun

Chhiùng Wikipedia lòi
Gapyeong Khiun.
Gapyeong Khiun.

Gapyeong Khiun (Hòn-koet-ngî: 가평군/加平郡) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 843.26 phìn-fông kûng-lî, 2003- ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 55,415-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]