Burnley

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Burnley.
Burnley.

Burnley he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet Lancashire khiùn ke sang-chṳ́n, khî-lì Lùn-tûn yok 379.4 kûng-lî, chúng mien-chit 5.82 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 73,021 (2001-ngièn).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Burnley Pano.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]