跳至內容

California Lî-kûng Ho̍k-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâ-chû Lî-kûng Ho̍k-yen

Kâ-chû Lî-kûng Ho̍k-yen (California Institute of Technology) he Mî-koet kiú-fu sṳn-miàng ke thai-ho̍k, tshai Kâ-li-fuk-nì-â ke Pha-sat-ti-na̍p, tshóng-li̍p yî 1891-ngièn. Liá-kiên ho̍k-káu mù-è mo-thai, tsṳ́-yû yit-tshiên miàng ngiên-kiu-sâng lâu kiú-pak miàng pún-khô-sâng, than-he tshai Lî-kûng-khô fông-mien he tshiòn-koet phài-lie̍t thi-ńg.