Cambridge

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiam-khiâu.

Kiam-khiâu (Yîn-ngî: Cambridge), Yîn-koet tûng khî-vet Kiam-khiâu-khiùn ke sàng-sṳ, he Yîn-koet li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke thai-ho̍k sàng. Kiam-khiâu chhù-liáu Kiam-khiâu Thai-ho̍k kien-chuk chṳ̂-ngoi, hàn-yû sông-tiam, kûng-yèn, chhà-ngi-kón, yî-khi̍p thoi-péu Kiam-khiâu hien-thoi-fa yit-mien ke pak-fo Kûng-sṳ̂, sông-tiam khi̍p yun-thung sat-sṳ̂.