Campora San Giovanni

Chhiùng Wikipedia lòi

Campora San Giovanni he Yi-thai-li Amantea Hàng-tsṳn Khî-va̍k tsṳ̂ tshṳ̍t-hot-sṳ, tshai Cosenza-sén lâu Catanzaro-sén piên-kie.

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi he nùng-ngia̍p khi̍p lî-hàng.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́ Kien-tsuk-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tông-thi yím-sṳ̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]