跳至內容

Cape Town

Chhiùng Wikipedia lòi
Cape Town.

Cape Town (Nàm-fî Hò-làn-ngî: Kaapstad) he Nàm-fî ngìn-khiéu phài-miàng thi-ngi thai sàng-sṳ, ya-he Cape Town tû-fi sang-khî chû-sṳ̀n phu-fun, Sî Khôi-phú-sén sén-fi, Cape Town vi Nàm-fî li̍p-fap sú-tû. Cape Town yî mî-li ke chhṳ-yèn kín-kôn khi̍p ma-thèu vùn-miàng. Cape Town pûn chhṳ̂n-cho sṳ-kie chui mî-li ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, yû Nàm-fî thi-ngi fàn-mông ke kî-chhòng, he sṳ-kie lî-hak to Nàm-fî ke chú-yeu hî-tho chṳ̂-yit. Kîn-kí 2011-ngièn Nàm-fî chhiòn-koet ngìn-khiéu phú-chhà chṳ̂-liau, Cape Town khiung-yû 3,740,026 ngìn. Liu̍k-thi mien-chit vi 2,499 phìn-fông kûng-lî.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Cape Town.

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]