Carlisle, Cumbria

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Carlisle, Cumbria.
Carlisle, Cumbria.

Carlisle, Cumbria he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet Cumbria khiùn ke sang-chṳ́n, khî-lì Lùn-tûn yok 496.7 kûng-lî, ngìn-khiéu 75,306 (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]