Ceará-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Ceará-chû.

Ceará he Pâ-sî 26-chû chṳ̂-yit, vi yî Pâ-sî tûng-pet, sú-fú Fortaleza. Pet-phu he yèn-hói phìn-ngièn, nàm-phu he Pâ-sî kô-ngièn tûng-pet ke sân-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ceará-chû.
Fachada principal do Colégio Militar de Fortaleza.jpg

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]