Fortaleza

Chhiùng Wikipedia lòi
Fortaleza.

Fortaleza he Pâ-sî pet-phu chhùng-yeu kîn-chi sàng-sṳ. Ceará-chû chṳn-fú só-chhai-thi khi̍p chhùng-yeu kóng-khiéu. Tû-fi-khî ngìn-khiéu yok 2,609,716 (2016-ngièn), mien-chit 7,440,053 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fortaleza.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]