跳至內容

Cebu-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Cebu-ngî fûn-phu

Cebu-ngî (Sinugboanon) he yit-chúng chhai Fî-li̍t-pîn chûng-phu ke Visayas Khiùn-tó lâu nàm-phu Mindanao tó ke pet-phu ke ngî-ngièn, su̍k-yî nàm-tó ngî-ne Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k. Kîn-kí Mìn-chhu̍k-ngî (Ethnologue) chhí-hâ ke 1995-ngièn thúng-kie sṳ-sṳ, Cebu-ngî yû ngî-ngièn ngìn-khiéu chhêu-ko lióng-chhiên-van ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Cebu-ngî Wikipedia