Cebu-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Suk-vú-ngî fûn-phu

Suk-vú-ngî (宿霧語, Sinugboanon) he yit-chúng chhai Fî-li̍t-pîn chûng-phu ke Mí-sâ-yên khiùn-tó lâu nàm-phu Mièn-làn-ló tó ke pet-phu ke ngî-ngièn, su̍k-yî nàm-tó ngî-ne Mâ-lòi Pô-lî-nì-sî-sâ Ngî-chhu̍k. Kîn-kí Mìn-chhu̍k-ngî (Ethnologue) chhí-hâ ke 1995-ngièn thúng-kie sṳ-sṳ, Suk-vú-ngî yû ngî-ngièn ngìn-khiéu chhêu-ko lióng-chhiên-van ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Cebu-ngî Wikipedia