Chû Yún-không

Chhiùng Wikipedia lòi
Chû Yún-không

Chû Yún-không (周永康, 1942-ngièn 12-ngie̍t –  ), ngièn-lòi miàng-sṳ hêm-cho Chû Ngièn-kîn (周元根), he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì chhai 2007-ngièn chṳ 2012-ngièn he Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vu Ve-yèn-fi ke Ve-yèn, 2012-ngièn thui-hiû. 2014-ngièn 7-ngie̍t 29-ngit, Chûng Khiung ke Tûng-ông Ki-li̍t Kiám-chhà Ve-yèn-fi siên-pu, Chû Yún-không sia̍p-hiàm ngiàm-chhùng vì-ki, yí-kîn tui kì li̍p-on sṳ́m-chhà.

Kì chhai 2015-ngièn 6-ngie̍t 11-ngit yîn-vì su-fùi (受賄), làm-yung chṳt-khièn (濫用職權) lâu ku-yi siet-lu koet-kâ pi-me̍t (故意泄露國家秘密) ke chhui-miàng, pûn fap-yen phan vû-khì-thù-hìn (無期徒刑).