Chûng-koet 2010-ngièn Sông-hói Sṳ-kie Pok-lám-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Chûng-koet 2010-ngièn Sông-hói Sṳ-kie Pok-lám-fi (Expo 2010 Shanghai China),he thi si-sṳ̍p-yit kài Sṳ-kie Pok-lám-fi, 2010-ngièn ńg-ngie̍t yit-ngit tsṳ sṳ̍p-ngie̍t sâm-sṳ̍p-yit-ngit tshai Chûng-koet chui-thai ke sàng-sṳ, kîn-chi chûng-sîm Sông-hói kí-hàng. Pún-kài Sṳ-kie Pok-lám-fi he Chûng-koet sú-tshṳ kí-phan ke tsùng-ha̍p-sin Sṳ-kie Pok-lám-fi, ya-he sú-tshṳ yù fat-tsán-chûng koet-kâ tsú-phan tsùng-ha̍p-sin sṳ-kie pok-lám-fi. Pún-kài sṳ-kie pok-lám-fi ke tsú-thì he "Sàng-sṳ, Ngiong sên-fa̍t kien-kâ mî-hó". Tsú-phan kî-kèu yi-son khip-yîn sṳ-kie kok-thi tshit-tshiên van-ngìn tshṳ-su tshâm-kôn-tsá tshièn-vông, tsúng thèu-tsṳ̂ ngièn kie-va̍k he sâm-pak yi Mî-kîm, than-he yîn-vi tshiòn-khiù kîn-chi ngùi-kî, muk-tshièn chui-sîn tsṳ̂-liau hién-sṳ, Chûng-koet tûng-ông tsṳn-fú tshai Sông-hói Sṳ-kie Pok-lám-fi ke tsúng-khiung thèu-tsṳ̂ ngiak tha̍t-tó si-pak ńg-sṳ̍p yi Mî-kîm, he Sṳ-kie Pok-lám-fi li̍t-sṳ́ song chui-thai kûi-mù, thùng-sṳ̀ ya tshêu-ko 2008-ngièn tshai Pet-kîn kí-phan ke Thi Ngi-sṳ̍p-kiú kài Àu-yun-fi.