跳至內容

Chûng-koet Khong-ngit Chan-chên

Chhiùng Wikipedia lòi

Chûng-koet Khong-ngit Chan-chên he chṳ́ Ngit-pún chhai 1937-ngièn chṳ 1945-ngièn chṳ̂-kiên chhîm-lio̍k Chûng-koet ke yit chhòng chan-chên.