跳至內容

Chṳ̂-sán

Chhiùng Wikipedia lòi

Chṳ̂-sán (資產) he khî-ngia̍p yúng-yû lâu khúng-chṳ ke nèn yung fo-pì kie-liòng khi̍p tai-lòi kîn-chi li-yit ke kîn-chi chṳ̂-ngièn. Chṳ̂-sán thûng-sòng fûn-cho Liù-thûng Chṳ̂-sán lâu Chhòng-khì Chṳ̂-sán lióng thai-lui. Piáu-sut Fo-pì Chṳ̂-sán, Chhùn-fo, Yin-sû Chong-khóan, Chhòng-khì thèu-chṳ̂ tén-tén.