跳至內容

Khî-ngia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi

Khî-ngia̍p (企業) he chhiùng-sṳ sên-sán, liù-thung, fu̍k-vu tén kîn-chi fa̍t-thung, yî sên-sán fe̍t-chá fu̍k-vu mân-chiuk sa-fi sî-yeu, sṳ̍t-hàng Chhṳ-chú Kîn-yìn, thu̍k-li̍p fu̍t-son, yî-fap sat-li̍p ke yit-chúng Yîn-li-sin ke kîn-chi chû-chṳt. Khî-ngia̍p chú-yeu chṳ́ thu̍k-li̍p ke Yîn-li-sin chû-chṳt, pin-yû fûn-cho Kûng-sṳ̂ lâu Fî Kûng-sṳ̂ khî-ngia̍p, piáu-sut Ha̍p-fó-chṳ Khî-ngia̍p, Ke-ngìn Thu̍k-chṳ̂ Khî-ngia̍p, Ke-thí Kûng-sông-fu tén-tén.