跳至內容

Chhì Chhòi-heu

Chhiùng Wikipedia lòi
Tshî Chhòi-heu

Tshî Chhòi-heu (徐才厚, 1943-ngièn 6-ngie̍t 22-ngit – 2015-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Kì chhai 2005-ngièn chṳ 2013-ngièn he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi ke fu-chú-sit, 2013-ngièn thui-hiû. 2014-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit, Chûng Khiung ke Tûng-ông Ki-li̍t Kiám-chhà Ve-yèn-fi siên-pu, Chhî Chhòi-heu sia̍p-hiàm ngiàm-chhùng vì-ki, yí-kîn tui kì li̍p-on sṳ́m-chhà. 2015-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit phiang sí.