Chhûn-chhiû Sṳ̀-khì

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhûn-chhiû Sṳ̀-khì.

Chhûn-chhiû Sṳ̀-khì (春秋時期, Chhièn 770-ngièn-Chhièn 476-ngièn) Tûng-Chû ke yit-ke sṳ̀-khì, Chhûn-chhiû sṳ̀-thoi Chû vòng ke sṳ-li̍t kám-ngio̍k. Chhûn-chhiû Sṳ̀-khì chṳ̂-heu he Chan-koet Sṳ̀-khì.