Chan-koet Sṳ̀-khì

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chan-koet Sṳ̀-khì.

Chan-koet Sṳ̀-khì (戰國時期, Chhièn 403-ngièn-Chhièn 221-ngièn) he Chûng-koet li̍t-sṳ́ sông Tûng-Chû ke yit-thon li̍t-sṳ́ sṳ̀-khì, liá-yit sṳ̀-khì kok-koet fun-chan put-hiû, Chan-koet Sṳ̀-khì chṳ̂-chhièn Chhûn-chhiû Sṳ̀-khì.