Chhṳ̀n Sûng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhṳ̀n Sûng
陳雙
Ńg-ngi-ngìn
Yîn-vùn miàng Song Chen
Chhut-se 2-ngie̍t 22-ngit
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân Phîn-tûng-yen Nui-pu-hiông
Chṳt-ngia̍p Hak-kâ kô-sú
yîm-ngo̍k chṳ-chok-ngìn
kú-chen yên-cheu-kâ
Ngî-ngièn Koet-ngî, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî
Yîm-ngo̍k lui-hîn Hak-ngî liù-hàng yîm-ngo̍k, Hak-kâ yîm-ngo̍k
Ngo̍k-hi Kú-chen, Kòng-khìm
Chhong-phién kûng-sṳ̂ Tho-yâ Yîm-ngo̍k

Chhṳ̀n Sûng he yîm-ngo̍k chṳ-chok-ngìn, Hak-ngî liù-hàng yîm-ngo̍k kô-sú, Thòi-vân Phîn-tûng-yen-ngìn. Kîm-khiuk-chióng thi-16, 17, 18, 20 kài chui-kâ Hak-ngî chôn-si̍p lâu yên-chhong-chióng ngi̍p-vì. Fûn hêm-cho Hak-kâ Thèn Li-kiûn.