Chhṳ̀n Thin-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Chhṳ̀n Thin-koet (1923-ngièn  – 1999-ngièn 11-ngie̍t 26-ngit) he Thòi-vân ke Màn-va̍k-kâ. chhut-se chhai Sîn-chuk-yen Sîn-phû-chṳ́n.

Kién-li̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 1931-ngièn tet Sîn-chuk-chû thù-va̍k pí-soi thèu-miàng.
  • 1952-ngièn thi-yit kài Kin-kiûn Màn-va̍k Pí-soi tet thèu, sâm-miàng.
  • 1953-ngièn chhai Ho̍k-yû Ngie̍t-khan fat-péu Sâm-chhông Chhí-kîn.
    • Thòi-vân sú-pái chhâm-kâ sṳ-kie-sin va̍k-chán on Ngit-pún kí-hàng, chṳ́-thô ke ho̍k-sâng Chhṳ̀n Siù-lîn fe̍t chui-yù-tén-chióng.
  • 1957-ngièn chhai Màn-va̍k Chû-khan hí lièn-chai Men Ki-kiûn, Li Si-ngiòng.
  • 1958-ngièn chhai Séu-ngièn Sṳ-kie khan-tên Vòng Pó-chhòn.
  • 1963-ngièn hí siá Thòi-vân Mìn-kiên Ku-sṳ, Chûng-koet Mìn-kiên Ku-sṳ, Sṳ-kie Mìn-kiên Ku-sṳ khiung 354-si̍p lâu Chîn-chhái Ku-sṳ-si̍p 500 tô si̍p.
  • 1999-ngièn 11-ngie̍t 26-ngit ko-sṳ̂n.