Chhak-tho

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhak-tho (赤道) he thi-khiù péu-mien ke tiám sùi thi-khiù chhṳ-chón sán-sâng ke kúi-chiak chûng chû-chhòng chui chhòng ke yèn-chû-sien.