Chiúng-kon-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Chiúng-kon-sien he chhiùng kî-lùng lâu Kô-hiùng chṳ-kiên, tui Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k kîn-yàng ke thiet-lu.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]