Chicago

從Wikipedia來
(重定向自Chi-kâ-kô
跳轉到: 導航搜尋
Chi-kâ-kô.
Chi-kâ-kô.

Chi-kâ-kô (Yîn-ngî: Chicago) chhai Mî-koet chûng-sî phu, su̍k-yî Yî-li-nò-chû. Tûng-lìm Me̍t-sî-kîn Fù, hot-khî nui ngìn-khiéu yok 290-van.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-hìn[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Chhòn-mòi[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-yèn[編寫 | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-chhòng[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Siông-kôan Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hó Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]