Chicago

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chi-kâ-kô.
Chi-kâ-kô.

Chi-kâ-kô (Yîn-ngî: Chicago) chhai Mî-koet chûng-sî phu, su̍k-yî Yî-li-nò-chû. Tûng-lìm Me̍t-sî-kîn Fù, hot-khî nui ngìn-khiéu yok 290-van.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-hìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhòn-mòi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-yèn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-chhòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Siông-kôan Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hó Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]