Chin-kit ke Ki-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Chin-kit ke Ki-ngìn(Ngi̍t-ngî: 進撃の巨人 (しんげきのきょじん)) he Isayama Hajime (諫山創, Kàn-sân chhóng) ke Ngit-pún màn-va̍k chok-phín, chhai Kóng-thàm-sa (講談社) Phe̍t-chhak Séu-ngièn Magazine(別冊少年Magazine) 2009-ngièn 10-ngie̍t ho (chhóng-khan-ho) sông khôi-sṳ́ lièn chai. Liá hì-lie̍t chhai yî Tûng-â vì chûng-sîm ke Â-chû thi-khî lâu Êu-Mî kok-thi tû yúng-yû kóng-fàm ngìn-hì, he 2010 ngièn-thoi Ngit-pún thûng-màn ke thoi-péu chok-phín chṳ̂-yit.