Culemborg

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Culemborg .
Culemborg Khì-chì
Culemborg Vûn-chông
Culemborg .

Culemborg he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 31.14 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 27,579-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]