跳至內容

Dell

Chhiùng Wikipedia lòi
Dell.

Dell Kú-fun Yû-han Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: Dell, Inc.) he Chúng-phu vi-yî Mî-koet Tet-khiet-sat-sṳ̂-chû Lóng-tet-lò-khiet chṳ̂ ngièn-fat, fan tshiû khi̍p thì-kiûng thien-nó khi̍p siông-kôan sán-phín khi̍p fu̍k-vu ke khî-ngia̍p, yù Michael Dell1984-ngièn chhóng-li̍p. Chhóng-li̍p chṳ̂ chhû Kûng-sṳ̂ ke miàng-chhṳ̂n he PC's Limited, 1987-ngièn kói vì hien-chhai ke miàng-sṳ. Dell yî sâng-sán, sat-kie, siau-tshiû kâ yung yî-khi̍p phan kûng sṳt thien-nó yì vùn-miàng, put-ko kì thùng-sṳ̀ ya sia̍p chiuk kô tôn thien-nó sṳ-chhòng, sâng-sán lâu siau-tshiû fu̍k-vu hi, sú-kí tú chhùn sat phi fe̍t mióng-lok sat phi tén. Dell ke khì-thâ sán-phín hàn pâu-koat liáu ngiôn khien, tá yin kî khi̍p chṳ nèn Sú-kî tén thien-nó chû-piên sán-phín. Tông Kûng-sṳ̂ tak-chhiam fat-chán to khì-thâ fî thien-nó liâng-vet heu, Kûng-sṳ̂ ke kú tûng têu chhai 2003-ngièn kú tûng thai-fi sông phî-chún Kûng-sṳ̂ kiên-miàng vì Dell Kûng-sṳ̂.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chó-khì kiê-thon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiet-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu hàng ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-vu liâng-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]