Derby-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Derby-sṳ.

Derby-sṳ he vi-yî Yîn-koet Tûng Midlands Khî-vet ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, Derbyshire ke nàm-phu, ngìn-khiéu 233,700, mien-chit 78.03 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,028 mî phìn-fông kûng-lî。

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]