Derby-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Derby-sṳ.

Derby-sṳ he vi-yî Yîn-koet Tûng Midlands Khî-vet ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, Derbyshire ke nàm-phu, ngìn-khiéu 233,700, mien-chit 78.03 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,028 mî phìn-fông kûng-lî。

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]