Doesburg

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Doesburg .
Doesburg Khì-chì
Doesburg Vûn-chông
Doesburg .

Doesburg he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 12.96 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 11,449-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]