Ermelo

Chhiùng Wikipedia lòi
Ermelo .
Ermelo Khì-chì
Ermelo Vûn-chông
Ermelo .

Ermelo he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 87.38 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 26,297-ngìn (2007-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]