Ernest Solvay

Chhiùng Wikipedia lòi
Êu-nui-sṳ̂-thi̍t Sok-ngì-vì.

Êu-nui-sṳ̂-thi̍t Sok-ngì-vì (Ernest Solvay, 1838-ngièn 4-ngie̍t 16-ngit -1922-ngièn 5-ngie̍t 26-ngit), Pí-li-sṳ̀ Fa-ho̍k-kâ, ngia̍p-yì Ho̍k-chá, khî-ngia̍p-kâ, Chṳn-chhṳ-kâ lâu chhṳ̀ -san-kâ. Kì chhut-sâng yî Pí-li-sṳ̀ Lùi-pi-khiet, shì-sṳ yî Pu-lû-set-ngì. Kì lâu hiûng-thi Â-ngì-pi Sok-ngì-vì khiung-ha chhóng-phan liáu Sok-ngì-vì Kûng-sṳ̂ (Solvay & Cie), sṳ̀n-vì Pí-li-sṳ̀ chhùng-yeu ke khî-ngia̍p-kâ, lâu kì thi-thi m̀-thùng ke he Sok-ngì-vì sûi-yèn fî-sòng fu-yû, sa yî-yèn kôan-sîm sa-fi mun-thì. Sok-ngì-vì hî-mong nèn-kèu “ chiông-khì phu-fûn chhòi-fu sóng-hàn pûn ngìn-lui ”, só-yî chhóng phan liáu tô chho kau-yuk kî-kèu, chhai khì yit-sâng chûng kî-chhṳ̀ liáu hí-tô fuk-li sat-sṳ̂.