Evenk-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngo̍k-vûn-khiet-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-khî (鄂溫克族自治旗) he Nui-mùng-kú Tshṳ-tshṳ-khî Fû-lùn-pi-ngì-sṳ ha-su̍k ke yit-ke Tshṳ-tshṳ-khì, mien-tsit 18,750 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok sṳ̍p-si van-ngìn.