跳至內容

Fó-yam-chhùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Fó-yam-chhùng.
Fó-yam-chhùng fat-kông.

Fó-yam-chhùng (火燄蟲, ho̍k-miàng: Lampyridae) he Siàu-yi̍t-muk ke yit-ke khô, chhai chhiòn sṳ-kie yû lióng-chhiên tô-chúng. Liá-khô nùi yû hó-tô chúng chhùng-è cho-tet fat-kông, than m̀-he chhiòn-phu tû khó-yî. Thûng-sòng chṳ́-yû fat-kông hi-kôn ke kap-chhùng chhiu-voi pûn chhṳ̂n-cho Fó-yam-chhùng.