跳至內容

Ho̍k-miàng

Chhiùng Wikipedia lòi
Carolus Linnaeus (1707-ngièn – 1778-ngièn), ho̍k-miàng ke fat-mìn-chá.

Ho̍k-miàng yî-cheu sâng-vu̍t-ho̍k sông tui sâng-vu̍t chúng-lui ke miang-miàng kûi-chet só pûn-thin ke ho̍k-miàng chṳ̂ hìn-sṳt.