Sâng-vu̍t-ho̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Animals.gif
Heringsschwarm.gif

Sâng-vu̍t-ho̍k, ya chhṳ̂n-cho sâng-miang Khô-ho̍k fe̍t-chá Sâng-vu̍t Khô-ho̍k, he ngiên-kiu sâng-miang vu̍t-chṳt kûng-nèn、fat-chán kûi-li̍t khi̍p lâu fàn-kín chṳ̂-kiên fu-siông kôan-he ke Khô-ho̍k. Sâng-vu̍t-ho̍k liá-ke miàng-chhṳ̀ chui-chó yù Fap-Koet Pok-vu̍t ho̍k-kâ Lâ-mâ-khiet chhai-yî 1802-ngièn thì-chhut. Khiûn-ngièn lòi chhai Sâng-vu̍t-ho̍k chin-chán chhiok-chin hâ, yî fu̍t-sôn vi vu̍t-chung kiên ke khiung-thùng ngî-ngièn, tham-thó fam-vì chhù-liáu sâng-vu̍t-thí pún-sṳ̂n, kâng pâu-koat sâng-vu̍t-thí lâu Fàn-kín, Sîm-lî-ho̍k tén-tén, sṳ̀n-vì yit-mùn cháng-ha̍p-sin ke Khô-ho̍k.


[編寫]